Monuta Uitvaartverzekering

Vergelijk en Bespaar
Zorg voor uw nabestaande
Altijd up to date

Monuta uitvaartverzekering

Monuta, de steun bij iedere uitvaart. Als uitvaartverzorger en uitvaartverzekeraar maken wij voor iedereen een afscheid met een goed gevoel mogelijk.


Pakket naam
Verzekerd bedrag:
Premie p.m. 18 jaar
Premie p.m. 65 jaar
Monuta Basis
€ 7.000
€ 6,55
€ 27,19
Monuta Plus
€ 9.000
€ 8,69
€ 37,29
Monuta Top
€ 10.500
€ 10,30
€ 44,86

In het bovenstaande voorbeeld ziet u premiebedragen die horen bij het afsluiten van een uitvaartverzekering op 18- en 65-jarige leeftijd. Peildatum is 20-04-2018. ​We hebben per verzekeraar soortgelijke pakketten samengesteld, o.a. zijn we uitgegaan van een crematie zonder gezinsleden mee te verzekeren. Via de knoppen "Bereken Premie" kunt u zelf de werkelijke premie berekenen die bij uw leeftijd hoort.

Zo kunt u bijvoorbeeld bij Monuta, vrijblijvend en kosteloos uw uitvaartwensen vastleggen. Om deze wensen financieel mogelijk te maken, kunt u bij ons een uitvaartverzekering afsluiten tegen een scherpe premie. En op het moment dat het nodig is, zorgen we als uitvaartverzorger voor een persoonlijk afscheid, waar nabestaanden met een goed gevoel op terug kunnen kijken.

Nieuwe voorwaarden van Monuta

Onderstaande voorwaarden gelden vanaf 20 december 2018 en gelden op de volgende verzekering:

  • Monuta Uitvaart Basis-verzekering
  • Uitvaart Plus-verzekering
  • Uitvaart Top-verzekering
  • Uitvaart Flexibel-verzekering (MV19-300)
  • Uitvaart Geld-verzekering (MV19-200)

1. Pleeg- en adoptiekinderen
Regelmatig krijgt Monuta de vraag of pleeg- en adoptiekinderen ook vallen onder de gratis kinderverzekering. Het antwoord is ‘ja’. Om te verduidelijken dat pleeg- en adoptiekinderen ook vallen onder de definitie voor een gratis kinderverzekering, hebben zij dit toegevoegd aan de voorwaarden.

2. Gratis kinderverzekering
In de oude voorwaarden stond dat nieuwe klanten een wachttijd hadden van 3 maanden voordat eventuele kinderen verzekerd waren met de gratis kinderverzekering. Als het kind van een nieuwe klant binnen 3 maanden na het afsluiten van de verzekering zou overlijden, dan volgde er geen uitkering. Aan de voorwaarden is toegevoegd dat wanneer dit overlijden het directe gevolg is van een ongeval, Monuta wel uitkeert binnen de wachttijd. Deze voorwaardenverbetering hanteren zij ook voor bestaande klanten.

3. Minimumbedrag premievrij
Het minimumbedrag voor premievrij maken wordt vermeld op de website.

4. Wanbetaling
Wanneer Monuta een verzekering moest stoppen vanwege wanbetaling, werd de verzekering in de meeste gevallen premievrij gemaakt. Dit resulteerde vaak in verzekeringen met lage verzekerde bedragen met nauwelijks meerwaarde voor de klant. Vanuit de nieuwe voorwaarden hebben zij de mogelijkheid om de verzekering bij wanbetaling te royeren, de verzekeringnemer ontvangt dan de eventueel aanwezige afkoopwaarde (na verrekening van de achterstand en de afkoopkosten). Afhankelijk van de hoogte van de premievrije waarde, krijgt de klant de mogelijkheid om toch voor een premievrije verzekering te kiezen. De hoogte van deze premievrije waarde staat op hun website.

5. Sanctiewetgeving
Wanneer een klant voor komt op nationale of internationale sanctielijsten, dan mogen wij de klant niet meer verzekeren. In de voorwaarden heeft Monuta toegevoegd dat ze vanuit de sanctiewet- en regelgeving de klant mogelijk niet (meer) mogen verzekeren.

6. Negatief reisadvies
Wanneer een klant overlijdt in een land waarvoor een negatief reisadvies geldt, biedt Monuta geen dekking. In de voorwaarden staat ook wat een klant moet doen op het moment dat er een negatief reisadvies wordt uitgesproken.

bron: Monuta.nl

Belangrijke pagina's van Uw Uitvaartverzekering Vergelijken

https://uwuitvaartverzekeringvergelijken.comkrijgt een 8.9 uit 10 met 326 beoordelingen.

Uitvaartverzekering vergelijken

Besparen voor later en ontzorgen voor uw nabestaanden. Dat is wat u doet als u een uitvaartverzekering aan het vergelijken bent en uiteindelijk afsluit. Kijk goed naar de dekking bij een uitvaart, begrafenis of crematie. Let daarnaast op de maandbedragen van een uitvaartverzekeraar.

Beste uitvaartverzekeraars

Natuurlijk wilt u gaan voor kwaliteit en een verstandige keuze. Soms is een euro meer of minder per maand net hetgeen wat er voor zorgt dat alles goed geregeld is bij een uitvaartverzekeraar.

Wij vergelijken hier de beste uitvaartverzekeraars voor u.